• a les escoles
  • concertante imparteix classes fora de la acadèmia, recolzant així a altres entitats en les seves activitats extraescolars.